discriminitatie bij selectie door youngcapital

discriminitatie bij selectie door youngcapital

YoungCapital boekte als recruitmentspecialist in 2018 een omzetgroei van maar liefst 43 procent. In 2018 werd er een omzet behaald van 465 miljoen euro. Ook voor 2019 zijn de groeiplannen ambitieus, want Ineke Kooistra – CEO bij YoungCapital – streeft voor 2019 naar een omzet van 565 miljoen euro. Toch zijn het cijfers en ambities met een zwart randje. Want sinds enkele jaren is er sprake van discriminatie in de sollicitatieprocedure en meet men bij YoungCapital met twee maten. Bovendien zijn er veel klachten over de recruiters van YoungCapital. Hoe zit dat en wat is er aan te doen?

Ontevredenheid over werkwijze en discriminatie door recruiters
Bij YoungCapital wordt er bij het werven van mensen gediscrimineerd. Dit blijkt wel uit de klachten die er online te vinden zijn over YoungCapital. Bovendien zijn ook op Facebook niet alle recensies positief. Er zijn meerdere mensen die aangeven afgewezen te zijn op basis van discriminatie, niet alleen door recruiters, maar zelfs ook door stagairs (!). Ook lijken recruiters van YoungCapital onprofessioneel en partijdig én werken er recruiters die onwetend en onervaren zijn in het werkveld waarin ze actief zijn.

Discriminatiebeleid YoungCapital
Het standpunt van YoungCaptial met betrekking tot discriminatie is kort maar krachtig: het uitsluiten van mensen op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Zelf geeft YoungCapital aan alert te zijn op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers, maar wordt er met geen woord gerept over discriminatie door eigen recruiters. Mensen die zich gediscrimineerd voelen door YoungCapital dienen contact op te nemen met hun recruiter voor het bespreken van hun klacht omtrent discriminatie. Dit biedt echter geen oplossing voor mensen die zich gediscrimineerd voelen door de recruiter met wie ze te maken hebben.

Discriminatie door recruitmentbureaus
Discriminatie door recruitmentbureaus is helaas niet nieuw. In januari 2018 was er een uitzending van televisieprogramma Radar waarbij discriminatie door recruitmentbureaus aan bod kwam. Dit treft dus niet alleen YoungCapital, maar ook vele andere uitzendbureaus. Discriminatie gebeurt niet eens altijd bewust, maar heeft vaak grote gevolgen. Bovendien blijkt dat discriminatie bij werving van mensen lastig is tegen te gaan, aangezien specifiek beleid hiervoor ontbreekt. Nieuwe bevoegdheden zijn nodig en gelukkig gaat dit op zeer korte termijn gebeuren.

Wat is de oplossing?
Discriminatie moeten we met wortel en tak uitroeien. Dit geldt ook voor YoungCapital. Het behandelen van klachten omtrent discriminatie dient uiterst zorgvuldig en secuur te worden opgepakt. YoungCapital doet er goed aan om hiervoor een onafhankelijke partij of persoon voor aan te stellen die geen belang heeft bij het succes van YoungCapital. Bovendien dient YoungCapital een duidelijk en transparant discriminatiebeleid te hanteren. Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW wil op de korte termijn boetes uitdelen aan werkgevers en uitzendbureaus die discrimineren op basis van afkomst, maar wil ook loondiscriminatie aanpakken bij (zwangere) vrouwen en leeftijd. In de nieuwe wet komt eveneens aandacht voor werving via uitzend- en recruitmentbureaus en het gebruik van algoritmen, maar het is aan YoungCapital zelf om het niet zover te laten komen.

Bronvermelding:

1. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/22/szw-mogelijk-boetes-bij-discriminatie-in-selectie-van-werknemers-a2756160
2. https://www.klacht.nl/youngcapital/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>