Perspalen gebruiken zonder belasting van de omgeving

Het gebruik van perspalen is een manier om funderingen van gebouwen te kunnen verstevigen. Ze dienen eigenlijk voor hetzelfde doel als heipalen, alleen is er één belangrijk verschil. Perspalen zorgen namelijk niet voor grote trillingen in de bodem die de omgeving kunnen beïnvloeden. Zeker in de omgeving van monumenten of oude gebouwen die snel kunnen verzakken zijn deze palen de ideale manier om een goede fundering aan te kunnen leggen.

Waarom zijn funderingen zo belangrijk in Nederland?

Zoals je misschien al weet wordt elk gebouw in Nederland gebouwd op een fundering. Vandaar dat de uitdrukking van een goede fundering bouwen vaak gebruikt wordt op scholen of sportlocaties. Het is belangrijk om altijd een goede basis te hebben. En zeker in een land als Nederland, waar een groot deel van de bodem bestaat uit veen. Een zachte bodem die is opgebouwd uit plant en dierlijke resten. Deze bodem is dus zacht, waardoor de kans op verzakking erg groot is. Zeker met een zwaar gebouw zoals een huis of zelfs een flat. Vaak kun je het ook al zien aan tuinen van mensen of straten die betegeld zijn. Na verloop van tijd kunnen deze verzakken en scheef komen te liggen. Op plekken waar de bodem is opgebouwd uit zand zul je deze verzakking niet zien.

De toepassing van perspalen

Het bouwen van een fundering kan dus zorgen voor de nodige trillingen en dat kan voor de omgeving niet al te goed zijn. Op zo’n moment worden de perspalen ingezet. Perspalen worden met een hydraulisch systeem de grond in geperst. Deze methode is zeer grond verdringend en trillingvrij. Ideaal dus voor locaties die geen trillingen aan kunnen. Zoals een oud gebouw uit de 19e eeuw of een mooi monument wat gemakkelijk af kan breken met teveel trillingen in de buurt. Iets wat met de normale heipalen gemakkelijk kan gebeuren.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 + 1 =