Natuurbeheerplan – voor al uw natuurplannen

Wat is een natuurbeheerplan nou precies? Hierbij wordt er letterlijk een plan geschreven voor de natuur volgens een natuurontwikkeling. Het kan zijn dat oude plekken in de natuur weer hersteld worden. Of ze worden compleet vervangen zodat er zich weer een nieuwe soort natuur kan ontwikkelen. Hierbij is goed en uitgebreid onderzoek erg van belang. Wij leiden deze onderzoeken en projecten die plaats vinden in de natuur. Allereerst voeren wij hiervoor een veldonderzoek uit. Daarbij wordt gekeken naar de bodem, de ecologie en de waterhuishouding. Uiteindelijk zal daaruit blijken welke ontwikkeling in een bepaald stuk natuur, mogelijk is. Op basis van deze ondervindingen stellen wij dan zo’n plan op voor de natuur.

Ontwikkelen van natuur

Nadat het natuurbeheerplan met de natuurontwikkeling volledig geanalyseerd is, kan het planproces van start gaan. Daarbij wordt de problematiek integraal bekeken. Dat houdt in dat we ook naar recreatief gebruik  van de natuur kijken en de technische uitvoerbaarheid van de plannen. Daarnaast houden we ons ook aan de wetgeving op het gebied van milieu van de flora en fauna. Hiermee bedoelen we dat er tijdens zo’n plan ook rekening wordt gehouden met de planten en dieren die in een streek voorkomen.  Met deze wet kunnen we alle soorten ecologische inventarisaties voor u verrichten en de ontheffingen aanvragen.

Natuurbeheerplan

Onze natuur laat zich niet leiden en is over het algemeen grillig. Als wij een recreatiegebied of natuurgebied hebben aangelegd, is de monitoring daarna erg van belang. Hoe goed het plan voor natuurontwikkeling ook in elkaar is gezet. In een natuurbeheervisie geven wij ook hoe ons eindbeeld bereikt zal gaan worden. Dit vertalen wij uiteindelijk in een werkplan of bestek. Hierbij gaan meestal vrijwilligers te werk om ervoor te zorgen dat onze visie zal worden behouden. Zij houden ons dan op de hoogte van eventuele interessante ontwikkelen. De maatregelen kunnen dan altijd worden bijgesteld in de beheerfase.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 73 = 83