Logopedie in Rheden

Logopedie in Rheden ook bij LC Renes

Het is nu ruim een jaar geleden dat Logopedie Rheden is opgegaan in Logopedisch Centrum Renes in Rheden. In dat jaar is er veel gebeurd op onze vestiging daar. Renate Lindner heeft na jaren afscheid genomen van LC Renes. Haar werk is overgenomen door Marion Roeke, maar die verliet helaas ons centrum in het najaar van 2016. Haar plek werd overgenomen door Janske Hogeweg. Ilse van Hemert is op de plek van eigenaar Astrid Renes gekomen dus Janske werkt nu samen met Ilse van Hemert op onze vestiging voor logopedie in Rheden.

De verhaalvlecht voor logopedie in Rheden

Uiteraard kunt u voor al uw logopedische problemen terecht bij ons terecht. Om een indruk te wekken van wat wij doen, bespreken we hier de verhaalvlecht.

De verhaalvlecht komt oorspronkelijk uit Amerika en helpt kinderen met het leren vertellen van een verhaal met een begin, kern en verhaallijn om zo hun communicatie met anderen te verbeteren. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak moeite met het duidelijk vertellen van een verhaal. Door de letterlijk tastbare aard van de verhaalvlecht, krijgen de kinderen inzicht in de overkoepelende verhaalstructuur. Doordat dit wordt gecombineerd met zinsstructuur en de betekenis van woorden, wordt er ook gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn om een verhaal te begrijpen en uit te drukken.

Logopedie in Rheden voor volwassenen

Wij helpen niet alleen kinderen. Ook volwassenen kunnen voor logopedie bij ons terecht in Rheden. Wij bieden hulp en begeleiding bij volwassenen met stemklachten, volwassenen met slechthorendheid of plotsdoofheid die spraakafzien willen leren en bij volwassenen met afasie. De hulp en begeleiding is er voor zowel de persoon met afasie als de partner.. Afasie is een taalstoornis door hersenschade. Iemand met afasie kan moeite hebben met o.a. spreken en het begrijpen. Ook lezen en schrijven kan problematisch zijn. Met onze begeleiding helpen wij u omgaan met afasie en waar mogelijk herstel te stimuleren.

Als u een afspraak wilt maken om langs te komen op onze vestiging voor logopedie in Rheden of als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer (06) 401 68 125, via het contactformulier of via de e-mail, [email protected].